Lee Jang Woo
Mungyeong, North Gyeongsang, South Korea
Lee Jang-woo is a South Korean actor and singer.
Sinh nhật: 01/06/1986
Quốc tịch: Mungyeong, North Gyeongsang, South Korea
Tuổi: 33
Phim Lee Jang Woo đã tham gia
Xem thêm
Có thể bạn muốn xem
Tắt Quảng Cáo [X]
Loading...